Schooluren en opvang

Schooluren

Het begin en einde van de lessen zijn hetzelfde voor de kleuter- en lagere school :

Voormiddag : 8u35 - 12u15

Namiddag : 13u35 - 15u20

Woensdag : 8u35 - 12u20

 

Voor- en naschoolse opvang

Gsm Lagere : 0489 18 11 41

Gsm Kleuters: 0489 18 16 55

We vragen u zo vriendelijk te zijn om te bellen i.p.v. een sms te sturen.

 

Voor de ouders die door werk- of andere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren hun kind binnen de hieronder vermelde periodes zelf op te vangen, is er voor- en naschoolse opvang voorzien op de normale lesdagen.

Indien de directeur twijfelt aan de (werk-)omstandigheden van de ouders, kan hij een attest van de werkgever vragen. Hij kan op basis van het ontbreken van een dergelijk attest en een gesprek met de ouders beslissen het kind de toegang tot de opvang te ontzeggen.

Indien u uw kinderen in de naschoolse opvang komt afhalen, dient u al uw kinderen mee te nemen. Het kan niet dat u in verschillende ‘shiften’ uw kinderen komt afhalen. Dit in het belang van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang.

Voorschoolse opvang (ochtend) : 7u00 - 8u35

Voor 7u00 mogen er dus geen kinderen aan het schooldomein achtergelaten worden.

Naschoolse opvang (avond) : 15u20 - 18u00

Op woensdag : 12u15 - 18u00

Wie vóór 8.20 uur op school aankomt, begeeft zich naar de opvang. Kleuters moeten hierbij steeds begeleid worden door hun ouders. Voor de veiligheid van de kinderen worden ouders tijdens de voorschoolse opvang niet toegelaten op de (overdekte) speelplaats. De ouder begeleidt zijn kind tot in de opvang en verlaat nadien onmiddellijk het schooldomein. Ouders die hun kind niet naar de voorschoolse opvang brengen, dienen buiten het schooldomein te wachten. Wie ’s avonds om 15.35 uur nog niet is afgehaald, moet naar de naschoolse opvang en blijft in geen geval op de speelplaats of in de schoolomgeving rondhangen, zelfs niet onder begeleiding van oudere broers of zussen.

Betaling 

Voorschoolse opvang : tot 15min. voor aanvang van de lessen : €1,20 per week.

Naschoolse opvang : betalend vanaf 15u35 : €0,75 per begonnen half uur.

Woensdagnamiddag : betalend vanaf 12u30 : €0,75 per begonnen half uur.

Fiscale attesten 

Voor alle opvangkosten (middagtoezicht en voor- en naschools toezicht) zal de school u desgewenst een fiscaal attest overhandigen op de vooraf meegedeelde data.

Te laat afhalen van de kinderen 

Ouders die hun kinderen niet tijdig komen afhalen, worden beboet volgens een systeem waarbij voor elk tijdsblok van 15 minuten €10 moet worden betaald. Indien leerlingen na 18.45 uur niet werden afgehaald (en de school werd niet verwittigd, of de school kon niemand bereiken), kunnen de ouders hun kind afhalen op het politiebureau van de gemeente Koekelberg.

GIBBON

De voor- en naschoolse opvang wordt binnen Scholengroep Brussel georganiseerd door GIBBON.  Klik hieronder voor het werkingsregelement :

doc bestandWerkingsreglement GIBBON (115 kB)