header_pic12.jpg
Welkom

 

Geachte bezoeker,

 Ik heet u van harte welkom op de webstek van de Unescoschool, de basisschool van het Koninklijk Atheneum te Koekelberg.

Op onze campus bevindt zich naast de basisschool
(met een kinderdagverblijf, een kleuterafdeling en een lagere school) ook een secundaire afdeling.
Er wordt dus onderwijs verstrekt voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Beide onderwijsinstellingen genieten al vele jaren een goede naam in de wijde omgeving en heel wat oud-leerlingen sturen hun kinderen dan ook naar de school waar ze zelf ooit afstudeerden.

Momenteel wordt onze campus verbouwd. In afwachting tot de voltooiing van de werken zijn de basisschool en de secundaire school beiden verhuisd naar een tijdelijke huisvesting. Onze basisschool heeft zijn tijdelijke huisvesting in luxueuze modulaire units gelegen in de Koning Albertlaan 213 te Sint-Agatha-Berchem 1082 (Tram 19 Halte Azuur).

Verhuis naar de nieuwe campus in Koekelberg is voorzien medio 2018. 

In de Unescoschool hebben we aandacht voor de totale persoonlijkheids-ontwikkeling van uw kind. We bieden er onderwijs voor hoofd, hart en handen.
Een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs vinden we erg belangrijk, maar we werken ook aan sociale vaardigheden en maken voldoende tijd vrij voor creatieve activiteiten. We willen de kinderen immers een zo breed mogelijke vorming aanbieden en maken hiervoor gebruik van de modernste onderwijs-methoden en werkvormen.

Elk kind heeft recht op uitdagend onderwijs op maat. Sommige leerlingen hebben wat extra hulp nodig om de leerdoelen te bereiken, anderen kunnen gerust wat meer aan. De leerkrachten van de Unescoschool zorgen ervoor dat ieder kind aan zijn trekken komt. Ze worden hierin ondersteund door de interne zorgcoördinator en de zorgleerkrachten.

Een inspectieteam van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, heeft onze school doorgelicht en getoetst aan een aantal kwaliteitsvereisten. We kregen een uitstekend rapport.
De inspecteurs uitten hun waardering voor de schoolorganisatie en het werk van het hele schoolteam. Voor ons was dit een stimulans om de ingeslagen weg verder te bewandelen.

Wie zijn kind aan onze school toevertrouwt, kiest voor degelijk onderwijs.
De Unescoschool is een basisschool met een lange traditie, een hoog niveau, toegewijd personeel en een uitstekende zorgstructuur.

Ook communicatie vinden we belangrijk!
Deze webpagina's zijn daar slechts één onderdeel van. Voor meer nieuws over het schoolleven en de activiteiten van de verschillende klassen raad ik u aan om een kijkje te nemen op de Facebookpagina van onze school.

Ik hoop dat u onze webstek aandachtig zult bekijken en wens u veel leesplezier.

Guray Turkistan - Directeur